KOMPAS Pengertian dan Fungsi Kompas Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya¬†berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. A. […]

Read More →