TALI TEMALI

Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan.

Simpul merupakan ikatan tali dengan tali.

Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda misalnya ikatan antara tali dengan 2 tongkat.

Pionering adalah membuat bangunan darurat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan darurat ini dapat berupa seperti : Menara, Jembatan, Gapura, Perlengkapan perkemahan, dll.

Macam – macam  simpul :

-Simpul Ujung Tali atau Menusuk Tali
Simpul ini digunakan supaya pintalan tali tidak terlepas atau tidak teruraI
-Simpul Mati
Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya atau segemang.
-Simpul Delapan
Gunanya untuk membuat tangga dengan satu tali
-Simpul Anyam
Untuk menyambung dua tali yang tidak sama besarnya dalam kondisi kering.
-Simpul Anyam Berganda
Untuk menyambung dua tali yang tidak sama besarnya dalam kondisi basah atau kering.
-Simpul Jangkar
Untuk membuat tandu darurat.

-Simpul Pangkal
Untuk permulaan ikatan.
-Simpul Tiang atau  Laso
Untuk mengikat leher binatang agar tidak terjerat dan masih dalam keadaan bebas.
-Simpul Kursi atau Tiang Berganda
Untuk mengangkat dan menurunkan orang atau barang.
-Simpul Kembar
Untuk menyambung dua tali sama besar dan dalam keadaan licin atau basah.
-Simpul Hidup
Untuk mengikat tiang dan mudah dibuka lagi

Sementara Ikatan terapat beberapa macam pula, yaitu :
– Ikatan Palang
Untuk membentuk palanmg yang bersudut 90 derajat.
-Ikatan Silang
Untuk membentuk tongkat bersilangan dan talinya membentuk diagonal.
-Ikatan Kaki Tiga
Dapat digunakan dengan ikatan bentuk delapan atau dapat dimulai dengan simpul gajah mada.
-Ikatan Canggah
Untuk menyambung dua buah tongkat untuk membentuk 180 derajat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>